HORGÁSZREND

Az egyesület tagjai érvényes horgászengedéllyel, a vendéghorgászok, napijeggyel, valamint Nógrád Megyei Horgászjeggyel jogosultak az egyesület horgászrendjében foglaltak betartásával a kijelölt horgászhelyen horgászni.

A vízterületre érvényes méretkorlátozások és tilalmi idők:

HALFAJ KIFOGHATÓ MÉRET TILALMI IDŐK
Ponty 30 cm nincs
Csuka 40 cm február 1-től március 31-ig
Süllő 40 cm március 1-től április 30-ig
Amúr 40 cm nincs
Harcsa 60 cm
100 cm tilalmi időben
május 2-tól május 25-ig
Compó 30 cm május 2-tól június 15-ig
Balin 40 cm március 1-től április 30-ig
Az egyéb halfajok fogására, az országos horgászrend érvényes.
Mennyiségi korlátozások felnőtt engedéllyel rendelkezők részére:
PONTY napi 2 db évi 30 db fogható /második területi engedély kiváltására van lehetőség/
CSUKA napi 1 db évi 15 db fogható
SÜLLŐ napi 1 db évi 20 db fogható
BALIN napi 1 db évi 15 db fogható

Napi fogási lehetőségek:

2 db Ponty +2 db Harcsa + 1 db Csuka, vagy 1db Süllő, vagy 1db Amur +5 kg egyéb
/ A nap 0-órától-24 óráig tart /

Gyermek horgászjeggyel rendelkezők, csak könnyű úszós készséggel horgászhatnak , de ha nemes hal akad a horogra , azt nem tarthatja meg , hanem a horogtól kíméletesen megszabadítva vissza kell engedni.
Ifjúsági, vagy kedvezményezett engedéllyel rendelkezőket, a fele jog illeti meg a fogás vonatkozásában:
Ponty napi 1 db , évi 15 db.
Csuka napi 1 db , évi 7 db.
Süllő napi 1 db , évi 10 db.
Amur napi 1 db
Harcsa napi 1 db
Egyéb halból naponta 2.5 kg fogható.
A napi 1 db Ponty mellé : 1 db nemes hal és 2, 5 kg egyéb hal fogható az éves kereten belül.

A darabszám korlátozás alá tartozó halat darabonként, a fogás időpontjának rögzítésével (óra,perc) kell a fogási naplóba bejegyezni. Addig a horgászat nem folytatható.
A 2 db Ponty megtartása után a pontyozó készséggel való horgászatot be kell fejezni.
Keszegre való horgászat, csak könnyű úszós készséggel engedélyezett.
Etető kosaras, fenék ólmos, nagy horgos készséggel keszegezni, vagy egyéb halra horgászni tilos.
A szákban elhelyezett / maradandóan birtokba vett / méretes nemes halat a nagyobb fogás reményében vissza engedni , vagy kicserélni tilos.
Kivétel a jelölt, vagy a 6 kg felett Ponty, melyet a fényképezés után azonnal vissza kell engedni.
A Ponty telepítés utáni tilalmi idő alatt, csak a rabló hal horgászata engedélyezett. Csali hal fogása és keszegezés tilos. Csali hal fogása a csatornában, a nevelőtóban és a holtágban. 1 négyzetméteres hálóval engedélyezett.
Éjszakai horgászat csak pénteken és szombaton, valamint a naptárban is feltüntetett ünnepnap előtti napokon engedélyezett. A többi napokon napkeltétől-napnyugtáig , világosodástól –sötétedésig. Az egyesületi tag amennyiben kiváltja az éjszakai horgászjegyet, annak lehetősége van minden nap az éjszakai horgászatra 0-24 óráig. A jegy ára 10. 000 Ft.
A vendéghorgászok éjszakai horgászatának feltételeit, a napijegy tartalmazza.
Csónak használata csak élet mentéskor, vagy egyéb indokolt esetben engedélyezett. Etetésre használni tilos.
Az egyesület tagjai csak a részükre kijelölt horgászhelyen horgászhatnak. Mások horgászhelye csak a horgászhely kezelőjének előzetes hozzájárulásával vehető igénybe.
Az egyesület tagjai kötelesek a részükre kijelölt horgászhelyet és annak környezetét , minden év április 31-ig rendbe tenni és folyamatosan rendben tartani. Feltüntetni azoknak a horgászoknak a nevét, horgászigazolvány számát és a horgászhely számát, akik a horgászhelyet használhassák. Az a horgász, aki a fentieknek nem tesz eleget a vezetőség a horgászhely kezelői jogát előzetes értesítés nélkül visszavonhatja. Stég kialakítása, horgásztanya építése, eladása, stég eladása, nagyobb föld munkával járó tereprendezés, fa kivágása, csak a vezetőség előzetes engedélyével végezhető. A fentiekre irányuló engedély nélküli tevékenység fegyelmi eljárást von maga után.
Minden horgász a vendégeiért felelősséggel tartozik.

A PONTY HORGÁSZATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK !

A 6 kg feletti pontyot, a fogást követően kíméletesen meg kell szabadítani a horogtól , szükség esetén horog kiszedőt kell alkalmazni. Ha mélyen nyelte a horgot, a horgász zsinórt , el kell vágni.
A horog kivétele után, óvatosan azonnal vissza kell helyezni a tóba. Ha valaki a halról fotót akar készíteni, arra a fogást követően azonnal van lehetőség. A fényképezés előkészítésének idejére , maximum 5 perc a halat nagyméretű szákban vízben kell tartani.
Az nem engedélyezett, hogy a fogást követően huzamosabb ideig szákban tartjuk különböző okokra hivatkozva.
Az 6 kg feletti Ponty fogási naplóba történő bejegyzésére ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a darabszám korlátozás alá tartozó halakra, mely szerint a fogást követően azonnal be kell jegyezni, addig a horgászat nem folytatható.
A 6 kg feletti Ponty adatait, a fogási napló 36. oldalán kell rögzíteni, az óra, perc feltüntetésével. Amennyiben a 36. oldal megtelik, a 34. oldal is igénybe vehető.
A kifogott 6 kg feletti pontyok sérüléseinek megakadályozása érdekében minden bojlival horgászó személy / napijegyes is / köteles magánál tartani pontypaplant, melyre a kifogott halat a horog eltávolításakor ráteszi és fertőtlenítőszert, mellyel a horog által okozott sérülést lekezeli.

A MÉRETES PONTTYAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK!

A kifogott, de megtartani nem kívánt pontyot óvatosan megszabadítjuk a horogtól és minden esetben fertőtlenítő szerrel lekezeljük, majd visszahelyezzük a tóba.
Minden horgász, köteles magánál tartani fertőtlenítőszert, pontypaplant, vagy azt helyettesítő kelléket, ami lehet légbuborékos fólia, szivacspaplan, stb amire a kifogott halat rátesszük a fertőtlenítés idejére.
A visszaengedett halat a Fogási naplóba nem kell bejegyezni.
A horgász a kifogott halat csak abban az esetben ajándékozhassa másnak, ha már a saját fogási naplójába rögzítette a hal súlyát és a fogásának időpontját.
A maradandó módon birtokba vett halat, nagyobbra kicserélni tilos.
A 2 db Ponty megtartása után, a pontyozó készséggel való horgászatot be kell fejezni.
A 2 db Ponty megtartása után a keszegezés, csak könnyű úszós készséggel engedélyezett.
Az a horgász, aki más horgásztól nemes halat kap ajándékba, köteles az adományozótól írásban igazolást kérni, mellyel tanúsítja, hogy a halat tőle kapta ajándékba. Ezzel megelőzhetők a későbbi félreértések.
Tilos a halállomány etetésére felhasználni, minden olyan anyagot, melyet nem a halak etetésére állítottak elő. Pl.: malactáp, hízótáp, kutyatáp, nyúltáp és különböző keverékek.
Az etetőanyag eredeti csomagolásának tartalmaznia kell, a felhasználási területet.
Tilos etetésre felhasználni, mindenféle erjesztett, penészes anyagokat: kukorica, búza, stb.

Jóváhagyta a 2019. március 24-én megtartott közgyűlés.
Érvényes 2019. március 24-től.

Vidu Pál
HE elnök