HALTELEPÍTÉS (MOHOSZ)

Jelen program a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.

A MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával a Petőfi Horgász Egyesület 2020. novemberében 1.900 kg III. nyaras ponty beszerzésének lehetőségét nyerte el.

A telepítés 2020.11.13-án megtörtént.

A halbeszerzés költségtérítése 30% önerő, azaz nettó 370.500 Ft és
70% utófinanszírozott, azaz nettó 864.500 Ft támogatással történik.
Az ÁFA fizetési kötelezettsége teljes egészében a Horgász Egyesületet
terheli.